Vil du starte helsehus i ditt distrikt?

Vitusapotek inviterer etablerte legekontorer og solopraktikere innen allmennmedisin, spesialiser, lokale og eksterne helsemiljøer, utbyggere, eiendomsbesittere, kommuner og andre til å inngå et samarbeid med sikte på å etablere helsehus.
Vitus helsehuset

Vi ønsker dialog med et bredt spekter av fagmiljøer

Gjennom dialog med aktørene i det enkelte prosjekt kan Vitusapotek og våre samarbeidspartnere i byggebransjen presentere tegninger som forslag til hvordan Helsehuset kan designes og utformes.

Vi tar oss av bygge- og etableringsprosessen fra A til Å

Vitusapotek kan i egen regi gjennomføre bygge- og etableringsprosessen fra A til Å, så kan våre helsepartnere konsentrere seg om det de kan best - å hjelpe pasientene.

Vitusapotek/Celesio AG har kompetanse og erfaring fra flere lignende prosjekter

...noe både brukere og pasienter vil kunne nyte godt av...
Et Helsehus kan være noe annet og mer enn et tradisjonelt lege- eller helsesenter. Konseptet åpner for et fullverdig medisinsk senter med en rekke helserelaterte tjenester under samme tak. Apoteket har sin naturlige plass i et hvert Helsehus og visjonen er å tilby et fullverdig helse- og behandlingstilbud sammen med legemidler og legemiddelservice.

Utforming, eierskap og finansiering

Utforming
Helsehuset kan designes og utformes. Etter kontrakts-prosess med brukerne kan prosjektleder for Helsehuset sørge for alle offentlige tillatelser og gjennomføring av byggesak frem til et nøkkelferdig Helsehus. Der andre grunneiere o.l. selv står som utbygger/byggherre vil prosjektleder for Helsehuset og vår arkitekt sørge for at Helsehuset får de nødvendige kvaliteter, samt at alle nødvendige krav fra brukerne ivaretas. Om ønskelig er det selvsagt mulig for leger eller andre helseaktører å styre prosjektet i større grad selv.

Eierskap og finansiering
En rekke modeller for eierskap og finansiering kan være aktuelle, og prosessen i hvert enkelt prosjekt vil avgjøre hvilken modell aktørene ser seg tjent med. Noen kan for eksempel ønske å gå inn på eiersiden og leie ut til andre virksomheter. Det kan etableres et AS for hele eller deler av prosjektet, eller eiendommen kan seksjoneres. Noen steder vil Helsehuset oppføres av lokale utbyggere, eller finne sin plass i et allerede prosjektert eller eksisterende bygg.
i_chain_logo

Mer informasjon

Send oss en e-post eller ring
Helsehuset Vitusapotek as
prosjektleder Bernt Olav Østberg
tlf. 24 11 74 00
mobil 92 68 17 02
bernt.olav.ostberg@vitusapotek.no
Flere detaljer på www.helsehuset.vitusapotek.no


Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Google+