MagnhildFaleide360x240

Informasjon til leger og helsearbeidere

Har du pasienter med nedsatt lungefunksjon?

I dagens smittesituasjon er spørsmålet om lungefysioterapi online er den nye gullstandarden for å bidra til god hygiene både for pasient og behandler.

200422 bs-Lungs_FysioDirekte-360-240

Informasjon til leger og helsearbeidere

Det er utviklet et nytt tilbud for lungefysioterapi online

Lunger kan trenes og tømming av lunger/lungefysioterapi kan læres. Det nye online-tilbudet er utviklet for pasienter med nedsatt lungefunksjon pga kols, astma, Parkinson, osteoporose, hjerte, skoliose, Bekhterev og lettere koronasymptomer.

No Smoke And Stop Your Badly Heath

Har du pasienter som har problemer med å slutte å røyke?

Hvis det finnes en røykeslutt-metode med opptil 91% suksessrate som kan gjennomføres på 2 uker, ville du anbefale denne til dine pasienter?