Medical doctor woman over health care background

Hvor mye assistanse trenger du for å ansette din neste kollega?

SkanPers har spesialisert seg på ansettelse av allmennleger, spesialister, sykepleiere og administrativt personell knyttet til legekontor og sykehus.

Materialer300

Skal du pusse opp? Bygge nytt? Interessert i interiør og design? Finne en ny stil?

Da bør du komme på vårt 3-dagers intensivkurs i interiørdesign.

Blomsterhav_MI_250

Tips til deg som ble berørt av hendelsene på Utøya og i Oslo

Hendelsene på Utøya og i Oslo 22. juli berørte hele Norge. De som ble rammet direkte kommer i tiden framover tilbake til hverdagen på skole eller arbeid. Nedenfor følger noen tips til dere med kolleger som enten sto midt oppe i hendelsene eller som er pårørende.
bs_gutt_hos_tannlegen_4955102-600_300x200

Har skolen elever som har vanskeligheter med å snakke rent?

Noen som strever med uttalen? Problemene kan ha bakgrunn i feilstillinger og andre problemer i tann, munn og svelg.
LegeNomi-webingr

Vil du motta viktig medisinsk informasjon?

Hold deg oppdatert. Vær registrert.

Når du er registrert, vil du motta Dagens Medisin, Felleskatalogen og Norsk Legemiddelhåndbok til din adresse til riktig tid.

Google+