REJIG_4mm_diagram_NOR

Forskriver du 4mm penne-kanyler til dine diabetes-pasienter?

Ny studie viser at 4mm pennekanyler gir best resultat ved injisering av insulin.

Anders-Lejo300x200

Tidningen Egenvård, 26/4 -11, från OP Communication

SÄKRARE med kortare injektionsnål

Nålens längd har en avgörande betydelse för att insulinet ska hamna rätt.
Puls-3brosj-hvitb250px

Gratis diabetesmateriell/prøver

• prøvepakke pennekalkyler med tynnere vegger fra BD • insulinreaksjonskort • injeksjonsteknikkfolder • rotasjonskort • lipodystrofifolder • prøvepakke fotbalsam og håndbalsam, Flexitol

Google+