Personvernregler (GDPR) for Legejobb

Vi har ingen informasjon og tar ikke vare på informasjon om deg bortsett fra navn og e-postadresse.

• Nettstedet Legejobb.no benytter ikke såkalte "cookies" eller andre elektroniske hjelpemidler for å lagre informasjon om personer som er innom websiden Legejobb.no.

• Har du bestilt en trykksak, deltatt på et arrangement, bedt om informasjon eller likende gjennom Legejobb, blir informasjon om henvendelsen maksimalt tatt vare på i 12 mndr. Deretter slettes alle spor om henvendelsen.

• Firmaer som du eventuelt har bestilt en katalog o.l. av gjennom Legejobb.no, får melding om bestillingen tilsendt på e-post, og håndterer utsendelse og sletting av informasjon om avsender i forhold tll sine egne GDPR-regler.

• Legejobb.no er en nyhetsbrevtjeneste til leger og helsearbeidere. Vi bistår leverandører som har tjenester til helsesektoren med hjelp til utforming og gjennomfører utsendelse basert på våre egne e-postadresser til bransjen. Adressene er sikret og ikke tilgjengelig for andre firmaer. Bransjen får ved vår hjelp mulighet til å komme i kontakt med nye leverandører og se banebrytende ideer og nye produkter.

• I samarbeidende med rekrutteringsfirmaer bidrar vi med å få nye personer til bransjen ved å informere om utdannelsesmuligheter og ledige stillinger.

• Ved hver eneste utsendelse følger det med en tydelig avmeldingslenke for abonnenter som ikke ønsker å motta nyhetsbrev. Her kan du melde deg både på og av Legejobbs e-posttjeneste.

Tips en venn  Skriv ut