bs-_modernstruct-47419039_ingr

Hvilke krav skal du stille til ditt neste rengjøringsbyrå?

På enkelte arbeidsplasser stilles det ekstra krav til hygiene. Da er det viktig at rutinene er klare og avtalene følges.

Google+