Har du pasienter som har problemer med å slutte å røyke?

Hvis det finnes en røykeslutt-metode med opptil 91% suksessrate som kan gjennomføres på 2 uker, ville du anbefale denne til dine pasienter?

No Smoke And Stop Your Badly Heath

medicor_logo-original218


Daglig leder av Medicor, Ronny Hansen, er antageligvis landets fremste ekspert på røykeslutt.
Han har utviklet metoden VitaKoden , som han selv har 91% suksessrate med, og han har utgitt boken Røykfri NÅ!  gjennom Cappelen Damm. Metoden er utviklet gjennom tusenvis av timer med røykere som har ønsket å bli røykfri. Den er utviklet slik at både det bevisste sinnet (fornuften) og det ubevisste sinn (følelsene) samarbeider for at den røykende skal blir røykfri for godt. 


Som Dr.med. Hans Holger Ahlsdorff, spesialist i allmennmedisin sier:
«Ronny Hansen er ekspert på røykesluttbehandling og en svært erfaren terapeut. På legekontoret har jeg brukt hans metode VitaKoden på mange pasienter – med stor suksess! Jeg er overbevist om at denne boken kommer til å bli lest og benyttet verden over.»
Flere fastleger i Bergen, samt Haukeland sykehus og Haraldsplass henviser en del av sine pasienter til Medicor. Dette gjelder også fastleger i resten av landet.

Blant terapeuter i Medicor som kan hjelpe røykere til å bli røykfri i de ulike deler av Norge er:

Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, samt formidler for fylker ikke angitt med kontaktperson her:

Liv Solfrid Endal
Tlf.: 9168 7980
Epost: post@livendal.no
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Kristansand:Laila Rudi Aanensen
Tlf.: 9301 5461
Epost: laila.aanensen@gmail.com
Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Bergen:Ronny Hansen
Tlf.: 4788 0006
Epost: post@medicor.no

Ja, takk. Dette vil jeg høre mer om. Send mer informasjon.

Tips en venn  Skriv ut