Leger starter innkjøpssamarbeid

Det ligger penger i å levere medisinsk forbruksmateriell som analyseinstrumenter, reagenser og medisinske forbruksvarer til helsevesenet. Det er ofte høye avanser på disse produktene.

Nå er tiden inne til å ta del i denne fortjenesten. Legenes innkjøpssamarbeid etableres.

Legenes innkjøpssamarbeid er rettet mot privatpraktiserende fastleger i Norge. Målet er å redusere innkjøpskostnadene på medisinske forbruksvarer som analyseinstrumenter og reagenser samt de vanligste forbruksvarer som munnbind, kanyler, bandasjemateriell o.l.  (I denne omgang er det ikke tatt med større instrumenter som spirometri, ultralyd, EKG etc. og teknisk utstyr.)

9legerA-700

75 % av prisreduksjonen skal tilfalle leger som handler gjennom innkjøpssamarbeidet

Ved at legene opptrer i en samlet innkjøpsorganisasjon mot leverandørene, blir ordrene større og rabattene større. Så enkelt fungerer en kommersiell verden. Innkjøpssamarbeidsordningen har som mål at 75 % av prisreduksjonen skal tilfalle fastlegene som er med.

9legerB-700

Gratis for leger å være med
Det vil ikke være forbundet med kostnader for ditt legekontor å være med i Innkjøpssamarbeidet.

Prisreduksjon
Det er beregnet at volumrabattene ved samlet innkjøp skal kunne resultere i effektiviseringsgevinster og betydelige prisreduksjoner.

1000 leger
Samarbeidet er under etablering og hittil viser en gjennomført spørreundersøkelse at 85 % av de 1000 legene som Polar Medica AS har vært i kontakt med er positive til ordningen.

Neste skritt?  
I løpet av høsten vil utvalgte leverandører bli kontaktet for å levere tilbud. På nyåret antas det at avtalene skal være på plass slik at ditt kontor kan gjøre bruk av nye avtaler til sterkt reduserte priser. 

Du har ingenting å tape …
Fyll ut skjemaet nedenfor for mer informasjon eller kontakt oss på telefon eller e-post. Du har ingenting å tape, bare mye å vinne.

PS: Er du blant de legene som allerede har sagt ja til Legers innkjøpssamarbeid?
Se bort fra denne meldingen. Du er allerede sikret de beste betingelsene på dine innkjøp.

Polar-Medica AS
Jan Dybdahl
Postboks 147 Røa
0701 Oslo
post@legekontor.org
Tlf. 90028548
Legersinnkjop2-logo350.png

 

JA TAKK! Dette var interessant. Ønsker mer informasjon om Legers innkjøpssamarbeidTips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Google+