Nye 4mm penne-kanyler med 5-fasettering til dine diabetespasienter!

Forskriver du 4mm penne-kanyler til dine diabetes-pasienter?
REJIG_4mm_diagram_NOR

Ny studie viser at 4mm pennekanyler gir best resultat ved injisering av insulin.Google+