Tips til deg som ble berørt av hendelsene på Utøya og i Oslo

Hendelsene på Utøya og i Oslo 22. juli berørte hele Norge. De som ble rammet direkte kommer i tiden framover tilbake til hverdagen på skole eller arbeid. Nedenfor følger noen tips til dere med kolleger som enten sto midt oppe i hendelsene eller som er pårørende.
  • Mennesker reagerer veldig forskjellig, og det meste er normalt
  • Mange trenger jobben som frisone
  • Andre trenger å prate også på jobb
  • Noen vil bare jobbe
  • Det er godt for de fleste å bli stilt krav til

Mennesker reagerer veldig forskjellig, og det meste er normalt

Etter sterke hendelser vil noen ha synlige reaksjoner, andre ikke. Noen har et stort behov for å prate, andre foretrekker å få være i fred. Det er ingen måte å sørge på som er riktigere enn andre.
Det er et stort spenn i hva som er normalt i slike situasjoner, av behov for nærhet eller tilbaketrekning, om det er sterke følelser eller fravær av følelser. Noen trenger langsom tid. Andre har behov for å gjøre masse. Reaksjoner kan sitte i lenge. Det er klokt å gi plass for det.
BS-tristpaajobben-500

Mange trenger jobben som frisone

Mange vil oppleve det godt og viktig både å komme tilbake på jobb igjen, og at det der gjøres lite ut av det som har hendt. Et kort nikk, et håndtrykk, et “kondolerer” kan være nok. Mange opplever et stort trykk ellers fra venner, familie og naboer som naturlig er opptatt av hvordan det går. Jobben kan være en frisone hvor ting er normale og fortsetter som før, i en situasjon hvor det ellers er kaos. Jobben kan være et sted å hente seg inn, og den kan gi et pusterom.

Andre trenger å prate også på jobb

Når dette er tilfelle er det både klokt og en god investering å ta tid til å prate. Det er lurt å sjekke ut om det er den berørte selv som har behov for å prate, eller om det er de andre rundt som har behov. Etter en tid vil behovene for å prate avta. Dette regulerer seg selv.

Noen vil bare jobbe

Noen går i gang med mye jobb etter sterke hendelser, og fortsetter i et høyt tempo og uten pauser. Dette kan gå inntil kroppen sier stopp. Kloke arbeidsgivere har et ansvar for å følge med og bidra til å sette grenser.

Det er godt for de fleste å bli stilt krav til

Vi har gode regler i Norge med mulighet for helt eller delvis sykmelding for den som trenger det. De fleste vil synes at det er godt å komme i aktivitet igjen etter kort tid. Det ligger i menneskets natur at det er godt å få bruke seg selv og bli forventet noe av. Arbeidsgivere kan være våkne for å gi medarbeidere konkrete oppgaver og utfordringer, som en god og viktig måte å komme videre på.

Erfaring med problemstillingene

Invivogruppen jobber nettopp med å løse slike problemstillinger og oppfordrer de bedrifter som trenger oppfølging eller kjenner noen som trenger dette om å kontakte oss.

Marianne M. Iversen
Tlf. 924 42 986
marianne@invivogruppen.no

Liv Solfrid Endal
Tlf. 916 87 980
lse@invivogruppen.no

Invivogruppen DA
Org. nr: NO 989 505 858 MVA
post@invivogruppen.no Strøket 9, 1383 Asker
Ja, takk. Ønsker mer informasjon om støtte etter katastrofer


Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Google+