Løser kommunikasjonsproblemene som eksisterer i helsevesenet i dag.

Helsesamarbeid.no

En undersøkelse foretatt av Legeforeningens forskningsinstitutt viser at den gjennomsnittlige, norske lege bruker alt for mye tid på administrativt arbeid, slik situasjonen er i dag. Det jobber helsesamarbeid.no kontinuerlig for å endre på.
Hesesamarb-ing-lo2

Utstrakt samarbeid letter kommunikasjonen og effektiviserer rutiner for internkontroll

I Helsesamarbeid kan flere leger, helse-sekretærer, sykepleiere, ledelse og annet administrativt personelle enkelt arbeide sammen i et sikkert system. Det handler om å få mer ut av arbeidsdagen. Få mer ro. Oppnå bedre arbeidsflyt. Få lett tilgang til informasjon man trenger. Raskt kunne dele informasjon med andre. Enkelt finne fram i et miljø organisert av erfarne fagmennesker. Helsesamarbeid er laget med sikte å effektivisere kommunikasjonen blant mennesker som arbeider sammen.

Vi bedrer kommunikasjonen mellom sykehus og fastleger

Alle kliniske avdelinger ved sykehusene har behov for å kommunisere med fastlegene og spesialistene i regionen. Dersom vi tenker oss at et sykehus har 10 kliniske avdelinger, vil de sannsynligvis ha behov for å sende informasjon til legene inntil 10 ganger i året eller mer, det vil si at sykehuset har behov for å legge ut ca 100 dokumenter i året.Eksempel på informasjon fra sykehusene:

• Informasjon om utredningsrutiner
• Informasjon om ventetider
• Varsel om endring av rutiner/ undersøkelser
• Informasjon om innføring av nye undersøkelsesmetoder
• Informasjon om behandling
• Informasjon om nye behandlingsrutiner
• Informasjoner om etterkontroll og kontrollprøver
• Henvisningsmaler
• Anvendelse av ny teknologi
• Invitasjon til møter
• Invitasjon til faglige kurs
• Generell faglig informasjon
• Mye annet


Mindre omstendelig arbeid på kontoret

Det er nå slutt på den tiden da man måtte hente frem store permer og bla seg gjennom "tusen" ark for å finne rutinene for internkontroll som det er pålagt et hvert fastlegekontor å ha orden på og oversikt over.
Er dere i tvil om en prosedyre på kontoret, finner dere dokumentene, hurtig og effektivt, gjennom helsesamarbeid.no.

Dokumentene i vår database, som ligger trygt forvart på servere tilknyttet Universitetet i Oslo, blir stadig utvidet, omskrevet og forbedret. Helsesamarbeid.no er derfor et nettsted i kontinuerlig utvikling - også takket være innsatsen til de mange legekontorene i Norge som allerede er våre kunder. Vi tar hensyn til alle innspill og utvider antallet tilgjengelige dokumenter i databasen fortløpende - til beste for deg som er ny kunde og til glede for ditt kontor som velger fortsatt å være kunde hos oss.

...Hva vil umiddelbar aksess til helsesamarbeid.no bety på utgiftssiden?

Det koster svært lite å være tilknyttet helsesamarbeid.no - hundre kroner per person hos dere som månedtlig skal tilknyttes nettverket. I forhold til hva man får igjen for "inngangsbilletten" i form av konkret nytteverdi og nye muligheter for samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer, og/eller som et verktøy for å styrke kommunikasjonen internt på legekontoret, må utgiftene kunne sies å være minimale.
Vår stadig stigende kundemasse er dessuten en flott indikator på at vi gjør noe riktig - en bekreftelse på at vi leverer et informasjonsprodukt som fremmer samarbeid i helsesektoren andre steder enn "på papiret," noe som også er en absolutt målsetning i, og forutsetning for, vårt daglige arbeid.

Flere fordeler av et online samarbeidsfelleskap:

• Helsesamarbeids samarbeids- og informasjons-plattform er også egnet for å håndtere ”sekundæroppgaver” for andre organisasjoner innen helsesektoren, for eksempel sykehus eller samarbeid på tvers av organisasjonene.
• Plattformen kan benyttes til samarbeid internt for fastlegene og/eller fastlegekontor over hele landet.
• Deltagere på helsesamarbeid.no får tilgang til Fellesrommet.
Her er informasjon som gjelder arbeidet på legekontoret og i primærelsetjenesten samlet og arkivert i egne mapper, samt informasjon fra alle nasjonale samarbeidspartnere.
• Vår redaktør søker i ca 25 webportaler etter aktuelle dokumenter som er nyttig for legekontoret - og av allmenn interesse for leger.
Deltagerene på helsesamarbeid.no får all nyttig informasjon samlet på ett sted, arkivert og lett å finne (ved bruk av en søkerfunksjon som stadig blir utbedret og effektivisert.)

Relevant informasjon for ditt legekontor er noen få tastetrykk unna...

• Hvorfor skal leger måtte tråle gjennom Internetts mange blindgater etter mulig relevant informasjon - all den tid vi trolig, og for lengst, har arkivert og synliggjort det de leter etter på vårt nettsted?
• Helsesamarbeid.no gir den enkelte lege anledning til å bruke tiden til annet enn å bla i store permer og oppslagsverk.
• Vi gjør det mulig å begrense informasjonsutvekslingen pr. post - og å overføre store fil-vedlegg digitalt.
• Vår Internett-løsning gjør det mulig å holde seg oppdatert - og å utveksle store filer med kontoret - uansett hvor i verden man måtte befinne seg.
• Nettstedet vårt er i kontinuerlig utvikling; det utvides stadig med nye brukere og dokumenter med høy nytteverdi for alle med stor interesse for faget - sammen med stadig nye rutiner som ytterligere kan bedre internkontrollen på legekontorene...
• Helsesamarbeid.no gjør hverdagen på legekontorene lettere og enklere ved at vi har samlet mest mulig relevant informasjon om legefagets rutiner og prosedyrer digitalt - og på ett sted. Dere sikres at informasjonen en henter inn er mest mulig oppdatert og korrekt til en hver tid.
• På helsesamarbeid.no oppdateres nye dokumenter nesten hver eneste dag.

Innloggingsportal for leger og helsepersonell:


Helsesamarbeid AS
Adr.: Postboks 217, 9253 Tromsø
Tlf: +47917 06 485
E-post: firmapost@helsesamarbeid.no

...samler all nyttig informasjon på ett nettsted
Tips en venn  Skriv ut