Nye løsninger skaper nye tider for leger og helsepersonell

Et fullgodt system for medisinsk journalføring

Healthcom Doctor gir nå, og for første gang i Norge, leger anledning til å føre journalnotat når de er ute på jobb - for så å sende disse til jobben, slik at endringene ligger klar til registrering i journalsystemet.
Healthcom-edm

Nytteverdien når man er borte fra kontoret er dermed stor - og brukervennligheten er ivaretatt gjennom løsningens enkle oppbygging, tilpassing til arbeidssituasjonen og gjennom at bruke legens egen telefon. Det skjer mange nyvinninger i helse-Norge i forbindelse med utbredelsen av Norsk helsenett. Denne må sies å gi en direkte nytte: Mobiltelefonen er allerede et sentralt arbeidsverktøy for leger. Nå kan den også benyttes til å sende krypterte meldinger - enkelt og sikkert - til kontorets journalsystem når man er ute på visitt.

Teknologisk nyvinning - klar til bruk!

• Gjør dine notater på mobiltelefonen
• Send notatene til journalsystemet der og da
• Spar tid
• Øk sikkerheten

Ekstra praktisk for leger som reiser på pasientbesøk

Healthcom presenterer her en gjennomtenkt løsning for mobil journalføring som er den eneste i sitt slag i Norge. Journalnotat, og refusjonstakster lastes enkelt og sikkert opp til e-postkassen i helsenettet og rett inn i journalen. Legen har alltid oversikt over hvilke meldinger som er lastet opp. Dette gir mer tid til det som virkelig er viktig.
Healthcom

Bestill Healthcom Doctor på nett

Healthcom Doctor er en av flere tjenester for morgendagens helsekommunikasjon. Kjernekompetansen bak løsningene er anvendelse av teknologi i primærhelsetjenenesten.
Tjenesten er enkel å ta i bruk, og det er begrenset behov for opplæring. Man bestiller på nett og tjenesten er tilgjengelig for nesten alle telefoner.

Til www.healthcom.no

Healthcom AS

Healthcom AS driver sin virksomhet i samarbeid med leger, sykepleiere og teknologer i kommuner, i forskningsmiljø, på høgskoler, sykehus og i allmenn praksis, hvor også løsningene våre testes ut. Vi er opptatt av kvalitet, effektivitet og trivsel og samarbeider med internasjonale partnere som: Telenor, Teleplan, Well Diagnostics, Nokia og Nasjonalt senter for Elektronisk pasientjournal ved NTNU.

Kontaktinformasjon:

Gå inn på www.healthcom.no, og benytt det foreliggende kontaktskjemaet, eller send e-post til post@healthcom.no, eller ring/send sms til 99 11 51 00
Tips en venn  Skriv ut