Har du tatt det lovpålagte HMS-kurset for daglig leder?

Du kan ta kurset raskt og enkelt nå på din egen PC i løpet av 2-3 timer. Det koster kun kr 1.190,-*

Helse-, Miljø- og Sikkerhet er prioriterte områder i arbeidslivet. Det gjelder ansattes sikkerhet, trivsel og helse. Disse emnene går man ikke på akkord med her i landet. Det er lovpålagt å følge reglene. Det er satt minimumskrav til kompetanse hos ledelsen for å etterleve myndighetenes krav. Ved kontroll vil du få spørsmål om å fremvise et kursbevis. Har du eller andre i din bedrift nødvendig kompetanse, tatt kurset og har kursbevis å vise fram ved forespørsel?

bs-Businessman-computer-710

Du eller en annen person i din bedrift som du delegerer oppgaven til, kan ta kurset på nettet.

1 - Les teoridelen til kurset om Helse, Miljø og Sikkerhet.

2 - Deretter går du opp til en teoretisk prøve. Du besvarer 28 spørsmål med 3 svaralternativer.

Etter et par timer vil du kunne tilfredsstille minimumskravene til kompentase og motta kursbevis etter bestått prøve.

Bedrifter som ARCUS, SAS RADISSON og BILTEMA har tatt HMS-kurs hos oss. Klikk for å se flere referansekunder.


For mer informasjon, ta kontakt med oss.
stig@hmsopplaringen.no
Mob.: +47 416 92 227
HMS OPPLÆRINGEN NORGE AS
www.hmsopplaringen.no
HMS_logony300.png
Ja, takk. Jeg vil gjerne ta HMS-opplæring på nett
* Det koster 1.190,- . Ekskl. mva.Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Google+