Gjennomført konferanse februar 2017.
6. Nasjonale konferanse om HJERNESLAG

Torsdag 9. og fredag 10. februar 2017
Oslo Kongressenter

Hjerneslagbilde2017-700.jpg

Hvert år får 16.000 nordmenn hjerneslag, og over 60.000 har tidligere hatt ett eller flere hjerneslag. Hjerneslag er nr. 1 som årsak til uførhet, nr. 1 som årsak til innleggelse i sykehjem og nr. 3 som årsak til død. Det er også en viktig medvirkende årsak hos omlag halvparten som får demens.

Konferansens formål er å bidra til kompetanseøkning om hjerneslag på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og bidra til enda bedre tverrfaglig samarbeid.

FAGLIG PROGRAM INNENFOR FELTENE
•    Profylakse: Diett og livsstilsfaktorer, blodtrykk, lipider og diabetes
•    Atrieflimmer: Screening, direkte virkende perorale antikoagulantia, nye antidoter og kryptogene hjerneslag
•    Aterosklerose: Ultralyd, den ustabile plakk, platehemmere, carotis endarterektomi / stenting
•    Akutt behandling: Det prehospital rom, trombolyse 2017, endovaskulær reperfusjonsbehandling og telemedisin
•    Rehabilitering
•    Kognitiv svikt og demens etter hjerneslag
•    Tverrfaglig samarbeid
•    Helsedirektoratets nasjonale informasjonskampanje om hjerneslag
•    Nye kliniske studier

FOREDRAGENE DAG FOR DAG
Se oversikt HER

FREMTREDENDE FOREDRAGSHOLDERE PÅ SINE FELTER
Se oversikt over inviterte foredragsholdere

KURSAVGIFTER OG  REGISTRERING
Se oversikt på www.hjerneslag.no

Vi sees! Velkommen!

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Google+