MagnhildFaleide360x240

Informasjon til leger og helsearbeidere

Har du pasienter med nedsatt lungefunksjon?

I dagens smittesituasjon er spørsmålet om lungefysioterapi online er den nye gullstandarden for å bidra til god hygiene både for pasient og behandler.

200422 bs-Lungs_FysioDirekte-360-240

Informasjon til leger og helsearbeidere

Det er utviklet et nytt tilbud for lungefysioterapi online

Lunger kan trenes og tømming av lunger/lungefysioterapi kan læres. Det nye online-tilbudet er utviklet for pasienter med nedsatt lungefunksjon pga kols, astma, Parkinson, osteoporose, hjerte, skoliose, Bekhterev og lettere koronasymptomer.