bs-New-Zealand-Flag-159696335-400

Vi søker spesialistleger til New Zealand

Skandinaviske leger er høyt verdsatte takket være utdannelse av høy kvalitet, kompetanse, arbeidsmoral og væremåte. For deg som drømmer om en internasjonal karriere har du nå muligheten til å få jobb på New Zealand ved velrenommerte sykehus.

bs-Dr-measuring-111682115-400

Norske pasienter kan nå få to nye medisiner mot fedme

– Vi kommer til å ta dem i bruk, sier lederen av Senter for sykelig overvekt i Vestfold.

bs--endoscope-142232204-400

Mer penger til tarmkreftscreening for alle over 55 år

Regjeringen vil innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft fra 2019, og foreslår 18 millioner kroner ekstra i 2018 for å forberede innføringen. Pengene skal gå til å utdanne skopører, blant annet. 

Vestvagoy_Lofoten400

Avdelingsleder til Vestvågøy kommune i Lofoten

Som avdelingsleder har du totalansvar for Leknes Bo og servicesenter (LBS), et nytt omsorgsboligkompleks spesialisert for mennesker med store omsorgsbehov. Avdelingen har 53 leiligheter, og 2 trygghetsplasser for hjemmeboende som har behov for tettere oppfølging eller skjerming for noen dager.

bs-Girl-Smoking-179263303-400

Vet ikke at røyking skader synet

Fire av fem kjenner ikke til at røyking er skadelig for synet, viser en ny undersøkelse. – De tar feil. Å stumpe røyken kan redde synet ditt, sier Norges Optikerforbund.

bs-Runner-156100016-400

En time trening i uken reduserte faren for å bli deprimert

Ny studie bygger opp under velkjente funn om trening og psykisk helse. 

bs-Alzheimers-4309922-400

Hvorfor dør man av demens?

Spør en forsker: I dag er det ingen som overlever demens. Mange tror kanskje at sykdomm

bs-feed_old-150581183-400

Vi lar dei eldre visne vekk

Over halvparten av eldre pasientar får i seg for lite mat og drikke. Vi veit kva som må til, men gjer det ikkje.

bs-Excitable-Child-166938728-400

Barn kan få ADHD hvis mor tar mye paracetamol

Mye paracetamol i svangerskapet kan se ut til å påvirke gener som har betydning for utvikling av ADHD. Norske forskere fant forandringer hos barn av gravide som tok paracetamol i minst 20 dager i svangerskapet.

2017-09-27
bs-WhiteMouse-201103246-400

Ny metode frakter medisin rett til kreftcellene og sparer de friske cellene

Den kombinerer ultralyd, bobler og nanopartikler med cellegift. Metoden har kurert kreft hos mus.

Google+