220617_Dor_fremtidsfullmakt_fb-360-240

Informasjon

Fremtidsfullmakt for aleneboende?

I 2021 var det over en million aleneboende i Norge iflg  Statistisk Sentralbyrå. Av dem er det mange enker og enkemenn, tidligere gifte og samboere, selvvalgte enslige, enebarn og mange uten barn. Mange personer uten nære slektninger eller folk som ikke har kontakt med nære slektninger.

211021_bs_doctor_signing-360-240

Informasjon

Eksempel på legeerklæring i forbindelse med fremtidsfullmakt

Noen pasienter som har ønsket å få legeerklæring på at man er mental frisk, med sine kognitive evner i behold, har opplevd at leger er litt usikre på hva erklæringen skal inneholde.

bs-sommerhytte-360-240

Hva kan skje med verdiene til den som blir dement uten å ha skrevet fremtidsfullmakt?

Hvis den demente har verdier i form av penger, verdipapirer, hus/leilighet, hytte, kunst o.l. - eller er deleier i dette - kan verdiene bli låst fra det tidspunktet vedkommende blir dement til han eller hun dør.

210826_4_women_bench-300-200

Annonse

Fremtidsfullmakt bør alle opprette

Når du blir gammel, kan det hende at du på et eller annet tidspunkt ikke kan ivareta dine egne interesser.

2021-08-26
211118_Fremtidsfullmakt-tema-360_240

Informasjon

Facebookgruppe: Fremtidsfullmakt for alle

Det er opprettet en egen gruppe på Facebook som skal gi informasjon om fremtidsfullmakt, hva man må gjøre og ta hensyn til, når trengs legeerklæring o.l. Målet er å la eksperter og brukere dele erfaringer. Les mer. Bli gjerne med.

200920_bs-signatur-300x200

Informasjon

Legeerklæring knyttet til fremtidsfullmakt skal ikke sendes til Statsforvalteren

Det blir mer og mer vanlig å opprette fremtidsfullmakt. Statsforvalteren anbefaler at man skaffer seg legeerklæring i tilfeller hvor det kan være minste tvil om pasientens kognitive evner er intakt.

2021-10-21
Toralf Engan_360-240-2

Annonse

Det perfekte nedslaget i livet!

Livet er som et skihopp. Man starter i ovarennet som barn og ungdom og forbereder seg på et pent nedslag som pensjonist.