Bred enighet om at ny "turnusordning" svekker pasientsikkerheten

Nyhetsbrevet Ukeslutt som går til 8500 leger og helsearbeidere gjennomførte en undersøkelse/meningsmåling med utsendelsen 26. mars. Undersøkelsen ble knyttet opp mot et intervju i Dagens Medisin av Jo-Endre Midtbu, foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Pasientsikkerheten-komplett

Forslaget

Helsedirektoratet har kommet med forslag om at dagens turnusordning erstattes av nybegynnerstillinger for legene - der ett års nybegynnertjeneste i spesialisthelsetjenesten og ett år i kommunehelsetjenesten inngår som en obligatorisk del av alle spesialistutdanningene.
Jo-Endre Midtbu
Jo-Endre Midtbu er foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Jo-Endre Midtbu: Kvalitet før kapasitet!

I stedet for å sette alt inn på å kutte ventelistene ved å øke kapasiteten i sykehus og i primærhelsetjenesten, må turnustjenesten først og fremst bidra til å gi de nyutdannende legene størst mulig breddekompetanse i hovedspesialitetene kirurgi, indremedisin og allmennmedisin, og psykiatri der det er mulig. Slik sikres fortsatt erfaring med akuttmedisinske problemstillinger hos alle leger, noe som er avgjørende for pasientsikkerheten rundt om i landet.

Les om saken i Dagens Medisin

Legene sier seg enig

Det at nær 90 % av respondentene er enig i at pasientsikkerheten utfordres med direktoratets forslag, stemmer bra med tilbakemeldingene fra min kontakt med legene. Fornuftige justeringer innenfor rammene av dagens turnusordning kan i vesentlig grad øke kvaliteten og til en viss grad kapasiteten i dagens tjeneste. Jeg håper både Helsedirektoratet, Helseforetakene og kommunene kan samarbeide med legene om å sette inn støtet der! Høringsfristen til direktoratets forslag er 30. juni.

Hva mener du?

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut