Den private helseaktøren Aleris starter etterspurt kreftutredning

Aleris Helse åpner i løpet av høsten 2010 et PET/CT-senter på sitt sykehus i Oslo. Dette blir første gang et privat sykehus går inn og bidrar innen denne typen utredning og diagnostikk av kreft i Norge.

Kostbar å anskaffe og drifte

PET/CT er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og er et godt dokumentert og svært nyttig verktøy innen kreftområdet. Norge har fra før to skannere i Oslo, og én i Bergen. En rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderte i desember i fjor at Norge vil ha et økt behov for PET/CT-kapasitet i fremtiden.

PET_CT_600-300

- PET/CT er en etterspurt teknologi og en betydelig enkeltinvestering, spesielt for det offentlige helsevesenet som har mange andre konkurrerende utgiftsposter å ta hensyn til. Aleris Helse har som privat aktør kortere beslutningsveier og derfor mulighet til å gå inn og bidra til å dekke et behov for fremtidsrettet medisinsk utstyr innen en av våre største helseutfordringer, sier adm. dir i Aleris Helse, Grethe Aasved.
Paal Rodahl tel +47 90521566
Vi vil bidra til å dekke et behov for fremtidsrettet medisinsk utstyr, sier adm. dir i Aleris Helse, Grethe Aasved.

Stiller skanneren til disposisjon for forskning

PET/CT-teknologien har også vist lovende resultater innen blant annet Alzheimer og hjertesykdommer, men mer forskning må til for å kunne benytte teknologien bredere enn i dag. Norge er langt fremme på forskning innen diagnostiske legemidler og tracere, stoffet som brukes under en PET/CT-undersøkelse. Nye tracere er avgjørende for om PET/CT skal kunne anvendes på andre sykdomsområder. Økt kapasitet på den siste teknologien innen PET/CT åpner for mer forskning og Aleris Helse ønsker at skanneren skal kunne brukes i forskningsprosjekter etter nærmere avtale med aktuelle forskningsinstitusjoner.
Tips en venn  Skriv ut