bs-D-Illustration-Brain-120854618-360

Vi lager nye hjerneceller hele livet, men færre når vi får Alzheimer

Forskerne har vært delt: Produserer vi hjerneceller livet ut eller ikke? Nye metoder gir svar.

bs-No-Smoking-Woman-277279033-360

På tide å slå fast at brystkreft er en røykerelatert kreftsykdom?

Vi synes det er på tide at alle nye resultater og forskning som finnes om røyking og brystkreft skal vurderes samlet i et nytt lys. Resultatene fra vår (og andre nyere befolkningsstudier), støtter oppfatningen om at brystkreft er en røykerelatert kreftsykdom. Er det nok bevis for at vi kan etablere røyking som en av årsakene til brystkreft nå?

 

bs-p-piller-181942141-360

- Vi bør få p-piller som bare gir fire blødninger i året

P-pillepakninger som legger opp til blødninger fire ganger i året finnes i flere land, blant annet USA. Norske fagfolk mener vi bør få slike her i landet også. Men Legemiddelverket mener vi allerede har gode alternativer.

bs--pregnant-visiting-219400906-360

Moderat mangel på jod kan gi store helseskader

Jod er nødvendig for både mennesker og husdyr. Struma på grunn av jodmangel hos folk og dyr var et stort helseproblem, men er ikke lenger vanlig. Men fortsatt er jod-inntaket hos mennesker lavere enn ønskelig i Norge og store deler av Europa. Mild til moderat jodmangel hos kvinner i fruktbar alder, kan være kritisk for fostre og spebarn.

bs-doctor_consult-187886794-360

Sykmelding smitter kollegene

Om fastlegen sykmelder en i 5 arbeidsdager, blir de nærmeste kollegene borte 6 dager mer fra jobben. Det viser en norsk studie av 22 000 ansatte og 114 000 kolleger.

bs-Lab-research--62854189-360

Kreftrisiko kan sees i blodet mange år i forveien

Noen alvorlige kreftformer er koblet til økning av visse proteiner i blodet så lenge som 15-25 år før man blir syk, viser svenske studier. Blodprøver fra norske personer er også med.

bs-Seniors--Beach-6036002-360

Når har du helse som en 65-åring?

En ny studie viser store forskjeller i hvordan vi eldes i forskjellige land.

bs-Woman-Tablet-257126107-360

De som får hodepine av medisiner er ofte avhengige

Den vanligste medisinen de er avhengige av er reseptfrie hodepinetabletter, viser ny forskning.

bs-Doctor-Injection-279852970-360

Stor dansk studie: Ingen kobling mellom MMR-vaksine og autisme

Nok en undersøkelse bekrefter at vaksinen for meslinger, kusma og røde hunder ikke fører til autisme.

bs-Young-man-corso-puppy-28836020-360

Forsøk på celler: De samme kjemikaliene svekket sædkvaliteten både hos menn og hunder

En studie fra 2018 viste for eksempel at vestlige menn bare har halvparten så mange sædceller som de hadde for 40 år siden.