Magnhild_Faleide_240-360

Informasjon til leger og helsearbeidere

Har du pasienter med nedsatt lungefunksjon?

I dagens smittesituasjon er spørsmålet om lungefysioterapi online er den nye gullstandarden for å bidra til god hygiene både for pasient og behandler.

bs-Covid-Coronavirus--356612087-360

Lite symptomer, mye bekymring

Pasientstudien CovidNor viser så langt at det er lite symptomer hos de som er hjemme med påvist eller mistenkt covid-19-smitte, men vi trenger mer kunnskap. Nå etterlyser forskerne flere pasienter å forske på.

bs-seniors-jogging-159036797-400

Hjerneforsker: – Hjernen er kanskje det organet som styrkes mest av å trene

Studier som har fulgt folk over lang tid, viser at de som er regelmessig er fysisk aktive kan halvere risikoen for å få Alzheimer. Hvorfor bruker ikke alle en så lett tilgjengelig medisin?

bs-stethoscopeHolmestr-173318357-360

Tilsynslege - 50 % midlertidig stilling

Vi har ledig midlertidig stilling som tilsynslege i 50% stilling, frem til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse.

bs-Corona-depress-360060175-360

Kraftig økning i symptomer på angst og depresjon under koronakrisen

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har gjort en undersøkelse som viser en to- til tredobling av symptomer på angst og depresjon under koronakrisen.

bs-Corona-Virus-test-359853757-360

Testing av større husholdninger kan redusere koronasmitte i Norge

Testing av familier på fire personer eller flere vil være en måte å få ned smitten. Det viser simulering av ulike strategier for testing i Oslo.

bs-Infected-Patient-O-364388053-360

Hvor mye har antibiotikaresistens å si for hvor mange som dør av covid-19 i verden?

Mikrober som spres på sykehus, kan bidra til dødstallene i pandemien. Men forskerne vet ikke nok om det. Det haster å få mer kunnskap om tilleggsinfeksjonene, advarer forskere.

bs-Children-kindergarten-302065810-360

Barn blir friskere av å gå i barnehage, slår forskere fast

Både den psykiske og fysiske helsen blir bedre hos barn som har gått i barnehage enn hos de som har vært hjemme.

200422 bs-Lungs_FysioDirekte-360-240

Informasjon til leger og helsearbeidere

Det er utviklet et nytt tilbud for lungefysioterapi online

Lunger kan trenes og tømming av lunger/lungefysioterapi kan læres. Det nye online-tilbudet er utviklet for pasienter med nedsatt lungefunksjon pga kols, astma, Parkinson, osteoporose, hjerte, skoliose, Bekhterev og lettere koronasymptomer.