bs-stethoscopeHolmestr-173318357-360

Tilsynslege - 50 % midlertidig stilling

Vi har ledig midlertidig stilling som tilsynslege i 50% stilling, frem til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse.

bs-Corona-depress-360060175-360

Kraftig økning i symptomer på angst og depresjon under koronakrisen

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har gjort en undersøkelse som viser en to- til tredobling av symptomer på angst og depresjon under koronakrisen.

bs-Corona-Virus-test-359853757-360

Testing av større husholdninger kan redusere koronasmitte i Norge

Testing av familier på fire personer eller flere vil være en måte å få ned smitten. Det viser simulering av ulike strategier for testing i Oslo.

bs-Infected-Patient-O-364388053-360

Hvor mye har antibiotikaresistens å si for hvor mange som dør av covid-19 i verden?

Mikrober som spres på sykehus, kan bidra til dødstallene i pandemien. Men forskerne vet ikke nok om det. Det haster å få mer kunnskap om tilleggsinfeksjonene, advarer forskere.

bs-Children-kindergarten-302065810-360

Barn blir friskere av å gå i barnehage, slår forskere fast

Både den psykiske og fysiske helsen blir bedre hos barn som har gått i barnehage enn hos de som har vært hjemme.

200422 bs-Lungs_FysioDirekte-360-240

Informasjon til leger og helsearbeidere

Det er utviklet et nytt tilbud for lungefysioterapi online

Lunger kan trenes og tømming av lunger/lungefysioterapi kan læres. Det nye online-tilbudet er utviklet for pasienter med nedsatt lungefunksjon pga kols, astma, Parkinson, osteoporose, hjerte, skoliose, Bekhterev og lettere koronasymptomer.

bs-Football--171583733-360

Forskere: Bare liten risiko for koronasmitte på en fotballbane

Beregninger fra Aarhus Universitet i Danmark antyder en beskjeden risiko for å bli smittet under en fotballkamp. Virusprofessor ser ingen problemer med å spille kamper.

Kirkegard_2852-360

Det dør trolig færre enn vanlig i Norge

Så langt i år – under pandemien – ligger antallet døde i Norge trolig under dødeligheten samme uker tidligere år.

bs-Patient-Quarantine-354776009-360

Amerikansk studie: De fleste alvorlige koronasyke har høyt blodtrykk, fedme eller diabetes

De fleste som blir alvorlig syke av covid-19, har underliggende sykdom. Høyt blodtrykk, fedme og diabetes var mest utbredt, viser en studie fra New York. I Norge har åtte av ti alvorlig koronasyke en kronisk sykdom.

bs-Medical-Students-293632603-360

Rekordmange vil bli sykepleiere og leger under koronapandemien

Hele 8,7 prosent flere har søkt høyere utdanning i år. Nå under pandemien vil nesten hver tiende søker bli sykepleier. Og mange flere vil bli leger.