Jo-Endre Midtbu

Bred enighet om at ny "turnusordning" svekker pasientsikkerheten

Nyhetsbrevet Ukeslutt som går til 8500 leger og helsearbeidere gjennomførte en undersøkelse/meningsmåling med utsendelsen 26. mars. Undersøkelsen ble knyttet opp mot et intervju i Dagens Medisin av Jo-Endre Midtbu, foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Sykemelding_100113-Ukeslutt

Dine kolleger mener at du og andre leger i for mange tilfeller skriver ut sykemeldinger.

I Ukeslutt 15. januar stilte vi spørsmålet om legene trodde at legene valgte løsningen sykemelding for ofte. 56 % av legene trodde faktisk det. Debatten går heftig i media for tiden. Tallene fra Ukeslutts undersøkelse er sammenfallende med hva store deler av det norske folk mener.
83-prosent-vaksinert-250

83 % av legene er vaksinert

I Ukeslutt fredag 17. desember sjekket vi hvor mange av legene som har vaksinert seg mot svineinfluensa. Gledelige 83 % har tatt vaksinen.
Stillinger_ill_250x157

1-sekundundersøkelse

Hvordan liker leger å bli informert om nye stillinger

Legejobb gjennomførte en liten miniundersøkelse i forbindelse med Ukeslutt fredag 11. desember. Godt over 200 svarte og indikasjonene er klare. Det er internett som er vinneren.