bs-Hospital-surgery-82803359-400

Flere søker erstatning for helseskader

Økning i antallet søknader fra pasienter som mener de er blitt feilbehandlet og vil ha penger fra staten.

bs-pregnan-186643177-400

Kvinner med migrene slutter med medisiner når de blir gravide

Selv om de har store smerter og det er trygt å fortsette.

bs-Old-Man-Hospital154113131-400

Infeksjoner kan øke risikoen for hjertesykdom hos voksne

Voksne som blir innlagt på sykehus for alvorlige infeksjoner som lungebetennelse, har seks ganger så høy risiko for å bli rammet av hjertesykdom, viser studie.

Leder_Troms_JEM_sommer-kvd400

Et meget meningsfylt arbeid

Siste året har jeg etter 15 år i sykehus vært fastlegevikar i Tromsø kommune. Jeg anser meg relativt hardtarbeidende, men likevel kom abeidsmengden som et sjokk på meg.

Leder gjengitt med tillatelse fra Troms legeforening.

2017-07-13
bs-Back-Pain-64909465-400

Hva virker best mot ryggsmerter?

Ryggen er robust, og du bør bruke den. Dette korte budskapet får mange ryggpasienter fra legen sin i dag. Men er det nok? Blir de friskere om de får mer behandling, som for eksempel fysioterapi?

2017-06-22
bs-Head_concussion-183851923-400

Hva skal man gjøre ved hjernerystelse?

Hvordan er det best å forholde seg etter en hjernerystelse? Må du virkelig unngå TV, mobil, datamaskin og nettbrett? Hvor lenge må du holde deg i ro? Vi graver etter svar i forskningen.

2017-06-19
bs-Entrepreneur-Texting-120523808-400-400

Din neste medarbeider befinner seg andre steder enn der du tror.

Vi finner kandidater på nye webportaler, i nettverk, på e-post, Linkedin, Facebook, Twitter, Google+ og Instagram. Med Legejobb når du lenger og får et større nedslagsfelt for dine stillingsannonser. Kontakt ellen@legejobb.no eller ring 41240567. Legg inn stillingen din her her

bs-Look-Xray-95628482-400

Ny metode kan måle om lungekreft-behandling fungerer

Den nye teknologien kan redde liv ved at kreftbehandlingen raskt blir tilpasset hver enkelt pasient.

2017-06-13
bs-baby-modif158149805-400

Babyer sover dårligere på foreldrenes rom

Amerikanske forskere mener at babyer bør sove på eget rom når de blir seks måneder gamle.

2017-06-12
bs-fotballgutt-154653707-400

Barn kan være aktive selv om de har astma

Riktig medisinering og tilrettelagte aktiviteter kan gi barn og unge med astma helsegevinst og glede av fysisk aktivitet. Det kommer frem i en ny doktoravhandling.

2017-06-04
Google+