220513_bs_senior_rydder_opp_regninger-300-200-2

Hvordan ordne opp i dødsbo når du ikke har nok informasjon?

I gamle dager var det enklere. Regninger kom i postkassen. Man kunne si opp avtaler etterhvert som de ankom. Det er det helt slutt på.

bs-Positive-Pensioner-441069917-360

Norske sykehjem trenger frivillige ildsjeler

Uten dem blir det mindre dans og sang og tid til hobbyer. Bare helt grunnleggende behov for pleie og stell blir igjen, ifølge to forskere.

bs-Woman-Scientist--401090738-360

Nå kan flere norske pasienter med alvorlig kreft få presisjons­behandling

Pasienter med langt fremskreden kreftsykdom kan nå få tilbud om utprøvende behandling med avansert, målrettet kreftmedisin uavhengig av hvor de bor i Norge.

211021_bs_doctor_signing-360-240

Informasjon

Eksempel på legeerklæring i forbindelse med fremtidsfullmakt

Noen pasienter som har ønsket å få legeerklæring på at man er mental frisk, med sine kognitive evner i behold, har opplevd at leger er litt usikre på hva erklæringen skal inneholde.

bs-Sleeping-seniors-308045029-360

7 timers søvn er ideelt for middel­aldrende og eldre

Både de som sover for mye og de som sover for lite har dårligere psykisk helse og hukommelse, viser en ny studie.

Bondegard_400

Informasjon

Timing betyr mye ved arveoppgjør!

Det er morsomt å følge med på TV-serien Arveoppgjøret på NRK. Søndag 24. april dreide oppgjøret seg om arv av en relativt liten bondegård men med flere bygninger og hus.

bs-Dentist-Saliva--226843009-360

Proteiner kan vise tegn på munn­sykdom og munnhule­kreft

Å forutsi prognoser for sykdommene oral leukoplaki og munnhulekreft kan være vanskelig.

bs-Breathing-Help-66009304-360

Ny metode kan gjøre hverdagen bedre for KOLS-pasienter

Norske forskere har utviklet en ny selvtest som kan forutsi forverring av symptomer ved lungesykdommen.

bs-Home-Help--426167018-360

– En av de viktigste oppgavene hjemme­hjelpere utfører, er å ta en kopp kaffe med de eldre

Veien til vellykket sosial eldreomsorg krever gode strukturer og ansatte med en helt spesiell type kompetanse.

220417_LiseFigenschouB-9788-360-240

Lise Figenschou, Troms legeforening

Andre kommuner tar etter Tromsø-modellen for å sikre fastlegeordningen.

Et godt samarbeid og dialog mellom fastlegene og kommuneledelsen har resultert i tiltak som gjør arbeidsdagen for legene mer levelig og yrket mer attraktivt.