bs-lillesand-213255964-360

Fastlege vikar i Lillesand - med 8-2 avtale

Blindleia Legesenter er et travelt, velfungerende legesenter med et meget trivelig arbeidsmiljø med 6 fastlegehjemler og 8 fantastiske, godt erfarne legesekretærer samt 1 sykepleier ansatt i deltidsstillinger.

bs-avonova-stethosc-173318357-360

Avonova Helseavdeling Rogaland søker engasjert og selvstendig lege

Avdelinga vår består av et engasjert og tverrfaglig team med over 30 dyktige medarbeidere innen blant annet arbeidshelse, sykefravær, fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø, livsstil, ergonomi og yrkeshygiene med fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet.

Demens_fremtidsfullmakt-360

– Vi må tenke på demens lenge før vi blir gamle

Et legemiddel som kan brukes i behandlingen av demens er nå godkjent i USA. Det er gode nyheter. Men ny behandling er ikke nok. Vi må selv ta grep for å unngå sykdommen, mener forskere.

bs--Receiving-Coronavi-418658869-360

«Skyhøyt» FHI-anslag var ikke høyt nok – nesten alle takker ja til koronavaksine

Over 90 prosent takker ja til tilbudet om koronavaksine, noe som kan gi Norge verdens beste vaksinedekning. Men det betyr også forsinkelser i vaksineringen.

210618_Foreldrenes_alkohol

Ny norsk forskning: Hvordan påvirkes barn av foreldres alkoholbruk?

Nye forskningsfunn fra Norge viser at barn kan påvirkes også der foreldre har et mer vanlig drikkemønster, men det bør ses i sammenheng med andre forhold i familien.

210618_Fa_senvirkninger_covid-19

Få får senvirkninger av covid-19

For de aller fleste som ikke har vært innlagt på sykehus etter å ha blitt koronasmittet, går virussykdommen fort over, viser en norsk studie.

bs-Psychiatrist-patient--395328530-360

Flere bør få kognitiv atferdsterapi mot ME, mener forsker

En ny, norsk studie viser at terapien kan hjelpe grupper av pasienter.

bs-Woman-Holding-Pill-412356103-360

Nytt verktøy kan hjelpe nordmenn med å teste eksperimentell behandling

I en klinisk studie kan man få muligheten til å teste ut helt ny behandling. Mange er ikke klar over muligheten.