bs-drinking-coffee-5529561-360

Moderate mengder kaffe er godt for deg, ifølge forskere

Kaffe gjør oss mer fysisk aktive og hjelper oss med å utføre oppgaver. Men det kan også gi oss dårligere søvn og forstyrrelser i hjerterytmen.

Flekkefj-komm-360

Fastlegehjemmel i Flekkefjord

Den utlyste nye fastlegehjemmelen er ved Lundsen legesenter, og den har en pasientliste på ca. 500 med listetak på 1000.

bs-Woman-Tablet--394922948-360

Bruk av smertestillende kan være et signal om at ungdom sliter psykisk

Ungdom med angst og depresjon bruker reseptfrie smertestillende medisiner langt oftere enn andre unge, viser en ny studie.

bs-Back-Patient-Wom-414579773-360

Ny studie avdekker mangelfull hjelp mot kjønnslemlestelse

Kunnskapen om omskjæring av kvinner er ikke god nok i det norske helsevesenet, viser ny forskning.

bs-old-people-using-419730793-360

Trening bør være en del av behandlingen av angst, mener forskere

Både de som trente moderat og mer intensivt fikk det mye bedre, viser ny studie.

211118_Fremtidsfullmakt-tema-360_240

Informasjon

Facebookgruppe: Fremtidsfullmakt for alle

Det er opprettet en egen gruppe på Facebook som skal gi informasjon om fremtidsfullmakt, hva man må gjøre og ta hensyn til, når trengs legeerklæring o.l. Målet er å la eksperter og brukere dele erfaringer. Les mer. Bli gjerne med.

bs-Sad-Student-360941635-360

For dårlig psykisk helsehjelp setter unges fremtid på spill

Familiens økonomi har betydning for om unge med psykiske lidelser fullfører videregående skole.

bs-Young-Correcting-Old-230327335-360

Vi må snakke om eldrefobien i samfunnet, mener forsker

Eldre arbeidstagere møter ganske ofte negative holdninger på arbeidsplassen. Skal vi få eldre til å stå lenger i arbeidslivet, må vi vite mer om dette, mener Anne Skevik Grødem.