Fastlegeheimel-AalKommune400

Nyoppretta heimel som fastlege i Ål kommune

Legane i Ål kommune driv privat praksis i eitt samla kommunalt legekontor der ein no får 7 legar pluss turnuslege. Gunstig fastlegeavtale der legane leiger kontor, personell og utstyr frå kommunen.

bs-Stethoscope-Rodoy-26818001-400

Nytt legeteam til Rødøy legekontor

Bli med å forme fremtidens helsetjenester i Rødøy! Vi søker kommuneoverlege og kommunelege/fastlege som kan bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestene.

bs-Medical-71686489_400

Norge har mest helsepersonell i verden

Ikke noe annet land har flere ansatte i helsevesenet per innbygger. 

bs-Sad_teenager-124905023_400

Psykiske plager i ungdomsårene setter varige spor

Tok mindre utdanning og endte opp med lavere inntekt som voksne.  

bs-Baby_SmartPhone-153149456-400

Forsker bekymret over spedbarnsforeldres mobilbruk

– Vær bevisst på mobilbruken når du er sammen med spedbarnet ditt, påpeker forsker. Her gir hun fem råd til god mobilbruk for nybakte foreldre. 

bs-Man-Demens-119048408-400

Hoftebrudd, forvirring og demens

Når de blir akutt fysisk syke, kan mange eldre bli veldig forvirret og rammes av det som kalles delirium.

bs-Migraine-headache-48848513-400

Global epidemi av kronisk smerte skal bekjempes uten medisiner

Kognitiv terapi, mindfulness og elektrisk hjernestimulering er metoder forskere undersøker.

bs-CancerCell-79116703-400

Bildeanalyse kan gi mer treffsikker kreftdiagnose

Andreas Kleppe har utviklet en ny metode som presist slår fast hvor alvorlig en kreftsykdom er. Metoden kan brukes på flere ulike kreftformer.

bs-Paper-Ball--7222011-400

Mal til besvær

Troms Legeforening har i flere år forsøkt å sette søkelyset på fastlegenes arbeidssituasjon. Fastlegene er overarbeidet, og overlesses stadig av nye oppgaver.

Google+