Ellen-171026_int_21_360

Spesialist allmennmedisin søkes til 100% fast stilling

Vi søker på oppdrag av kunde deg som spesialist i allmennmedisin til fastlegestilling i Møre og Romsdal. Fastlønn eller selvstendig praksis. Kontakt Ellenellen@legejobb.no for informasjon

Aurekommune-leger360

Ledige fastlegehjemler med kommunal andel i Aure kommune

Ved Aure legekontor er det ledig to etablerte fastlegehjemler. Hver hjemmel har max. 1000 pasienter på liste.

bs-HalloweenCandy-201777367-360

Redd for e-stoffene i Halloween-godteriet? Ingen grunn til bekymring, sier forsker

Det er ikke e-stoffene som er det skumleste med Halloween, ifølge matforsker.

bs-HovikLegesenter-71097499-360

Høvik Legesenter gjør sine innkjøp gjennom Legenes innkjøpssamarbeid

Vi som driver Høvik Legesenter ønsker å bruke minst mulig tid på innkjøp av utstyr og forbruksmateriell og mest mulig tid på pasientene.

Slik registrerer hjernen kroppens posisjon

Selv de mest grunnleggende bevegelsene våre krever langt mer koordinering enn du kanskje tror.

Er det en sammenheng mellom immunforsvaret og psykisk sykdom?

Forskere har funnet stort hull i kunnskapen vår om sammenhengen mellom psykiske lidelser og immunsystemet. En ny stor studie er i gang.

bs-Girl-WeightLoss-177978286-360

Vil trekke tilbake ME- forskning etter kritikk

Den anerkjente forskningsdatabasen Cochrane vil trekke tilbake en oversiktsartikkel om trening og ME. Folkehelseinstituttet mener at å trekke studien er å gå for langt.

bs-Auscultating-Patient-96704969-360

Et blikk fra en lege er bedre enn algoritmer til å se om en pasient kommer til å dø snart

Personalet er flinkere til å se hvem som har risiko for å dø innen kort tid enn den algoritmen som brukes på danske legevakter og akuttmottak.

Er akupunktur et behandlings­alternativ mot senskader etter brystkreftbehandling?

KRONIKK: En ny pilotstudie skal se på mulige gevinster ved å bruke akupunktur for å behandle kronisk tretthet hos overlevende etter brystkreft.

Kan en app hjelpe mot tvangshandlinger?

Ja, sier forskere ved University of Cambridge i England. Forskningen deres viser at en app kan hjelpe de med OCD til å beherske symptomene bedre.